برای دانلود در اندازه اصلی اینجــا کلیک کنیدبرای دانلود در اندازه اصلی اینجــا کلیک کنید


امام خامنه ای(حفظه الله تعالی):یک عدّه سعی نکنند چهرهی آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، زشتیها و وحشتآفرینیها و خشونتها را از چهرهی آمریکا بزدایند در مقابل ملّت ما، بهعنوان یک دولت علاقهمند، انسانْدوست معرّفی کنند؛ اگر سعی هم بکنند، سعیشان بیفایده است.


در بحبوحه مذاکرات هسته ای و مخالفت ها و انتقادهای بی امان داخلی، عده ای بودند که سیاست خارجی دولت یازدهم را نقطه قوت می دانستند و بر این نکته تاکید داشتند که دشمنی دولت های قبل با آمریکا از سر این بود که سخنان آنها را نمی فهمیدند و در تعامل سیاسی و اقتصادی با دولت آمریکا ناتوان بودند.این سخنان که از جانب افراد به اصطلاح روشن فکر ومغز متفکر های برخی جناح ها گفته می شد با سخن دکتر روحانی که باراک اوباما را فردی باادب توصیف کردند،ذهن برخی ها را به خود مشغول ساخت واین سئوالات را ایجاد کرد که 1-نکند نظام به خاطر منافع افراد خاص قصد ندارد با آمریکا دوستی کند؟، 2-نکند مسئولین از دشمنی با آمریکا سود میبرند و به همین دلیل از دوستی با آن پرهیز می کنند؟، 3- نکند کاسبان تحریم همین دشمنان آمریکا هستند که ندای دشمنی با شیطان بزرگ را همواره در گوش ملت می خوانند؟ و هزاران سئوال از این دست که آرام آرام ذهنیت مردم را نسبت به دولت آمریکا تغییر می داد و آمریکا را بعنوان یک دولت دوست و علاقمند به صلح جهانی معرفی می نمود که از دوستی با ملت ایران استقبال می کند.

عامل دیگری که در تغییر ذهنیت برنامه ریزی شده نقش ایفا می کرد، مذاکرات هسته ای و سرنوشت تحریم های اقتصادی بود که از جانب همان افراد به دو گونه بر مردم القاء می گردید:

1-برجسته سازی مشکلات اقتصادی و القای نظر عدم نیاز کشور به انرژی هسته ای

2-بزرگ جلوه دادن فعالیت های لغو تحریم ها از سوی آمریکا و سعی برای ایجاد قرابت فرهنگی(پیام نوروزی اوباما)

 اما در این بین تنها عامل اثر بخش، کاهش کند مشکلات اقتصادی بود که عامل اصلی آن نیز سیاست های اقتصادی دولت و جو مذاکرات هسته ای بود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم گیری های عوامل اقتصادی جامعه نقش داشت و بر نهادهای اقتصادی اعم از دولتی یا مردمی تاثیر می گذاشت.نمونه ای بر این ادعا بورس اوراق بهادار بود که با مذاکرات هسته ای همراه شده بود و هر اتفاقی که در ذهن مردم تاثیر داشت مستقیما بر بورس اثر گذاشته و آن را از روال عادی اقتصادی خارج می کرد. پس اگر رفع برخی مشکلات اقتصادی یا رونق بازار بورس با لغو تحریم ها از سوی آمریکا و متحدانش همراه بود نباید شاهد اوج و فرود های بسیار در بازار های مختلف بودیم.مثلا بازار بورس مانند پیرمردی که فشار خون دارد روزی با افزایش واحد و روزی دیگر با افت ارزش روبه رو بود که دلیل این افزایش و کاهش را باید در اخبار سیاسی منتشر شده از مذاکرات جستجو میکردید.پس آمریکا تابه حال تاثیری پایدار بر اقتصاد نداشته بنابراین روش و ادعای دوم این گروه رد می شود.از طرف دیگرچنانچه اشاره شد دشمن بر اقتصاد اثر نگذاشته و هر تغییری برآمد فکر و عمل اقتصادی خود ملت بوده است.بدین ترتیب ادعای نخست نیز مردود است.


حال سخن با افرادی است که آمریکا را دوست معرفی میکنند،مهلت تعیین شده به پایان رسید و آمریکا نه تنها تابه حال از مواضع تحقیر آمیز خود عقب نشینی نکرده بلکه لغو تحریم ها را هم به جند صورت مشروط نموده و برای لغو هزاران عذر و بهانه تراشیده است،پس این چه دوستی است که با این همه امتیاز که در توافق های ژنو و لوزان به آن دادیم باز عهد شکنی کرده و امتیاز می طلبد؟


ویژه شرکت در مسابقه گلستان بلاگ