تصویر پست پوستر بیانات امام خامنه ای در باره یمن


برای دانلود پوستر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید


طرح نوشت:ما که گرافیست نیستیم و این پوسترها را هم برای بازی می زنیم ولی عزیزانی که خیلی ادعا دارند خیلی زود صحنه را ترک کرده اند.درخواست میکنم که برگردند و صحنه را دوباره در دست بگیرند.به امید روزی که وقایع یمن برای رژیم اسرائیل اتفاق بیفتد.