برای دانلود در اندازه اصلی اینجـــا کلیک کنید


چه بنویسم از تو که در دریای بی وفایی ها سکان کشتی انقلاب را چنان در دست گرفته ای که شیطان نا امید شده است،تو که نزد ما غریبی دوستانی از دیار خوبی ها یافته ای که به حق دوست اهل بیت اند و ما که در گیر و دار زندگی یاد یک خرمای بیشتر از بیت المال هستیم از یاد برده ایم که تیشه در دست داریم،آری خیلی از ما تیشه در دست داریم که به هوای خرما کشتی را سوراخ کنیم...


پ.ن:همه گفته ام همین است،علی امروز غمگین است.... والسلام.