امام سید علی خامنه ای(اعلی الله مقامه الشریف)

برای دانلود در اندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید


طرح نوشت:با همه ی سادگی اش زینت روحم و روان و خانه و همه چیزم شده...تا شهادت همره سید علی هستیم ما.