پوستر مذاکره


جهت دانلود تصویر در اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید

طرح نوشت:مذاکرات برای این ملت مهمه و طبق فرمایش امام خامنه ای دلواپس بودن نسبت به اون جرم نیست.پس بیائید اندکی حساس باشیم.


برای شرکت در مسابقه ی گلستان بلاگ